WELCOME TO SMKBS 2 official BLOG ! | Dashboard | Follow

SMK Bukit Sentosa 2
About SMKBS 2 Carta Organisasi Sekolah Kami

Sunday, 7 October 2012 | 02:21 | 0 Atasinchi
Visi Smk Bukit Sentosa 2 

SMKBS2 Penjana Modal Insan Terbilang 

Misi Smk Bukit Sentosa 2

Membangunkan Potensi Murid Melalui Aktiviti-Aktiviti Pendidikan Yang Terancang Dan Berkesan  .
Melahirkan Insan Yang Berilmu , Beriman , Bertakwa Serta Berakhlak Mulia 
Menghasilkan Murid Yang Cergas , Berdisiplin , Berketrampilan ,
Berjati Diri Dan Berdaya Kepimpinan .


Previous |


SMKBS 2

This is This is Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sentosa 2 official blog.
Please be nice hand do not copying mine.
Kementerian Pelajaran Malaysia [ PUT YOUR OWN WORDS ]

Shout Box