WELCOME TO SMKBS 2 official BLOG ! | Dashboard | Follow

SMK Bukit Sentosa 2
About SMKBS 2 Carta Organisasi Sekolah Kami

Sunday, 7 October 2012 | 02:21 | 0 Atasinchi
Visi Smk Bukit Sentosa 2 

SMKBS2 Penjana Modal Insan Terbilang 

Misi Smk Bukit Sentosa 2

Membangunkan Potensi Murid Melalui Aktiviti-Aktiviti Pendidikan Yang Terancang Dan Berkesan  .
Melahirkan Insan Yang Berilmu , Beriman , Bertakwa Serta Berakhlak Mulia 
Menghasilkan Murid Yang Cergas , Berdisiplin , Berketrampilan ,
Berjati Diri Dan Berdaya Kepimpinan .


Wednesday, 12 September 2012 | 21:25 | 0 Atasinchi
LOGO SEKOLAH 
Kuning : melambangkan kesetiaan kepada raja dan negara
Putih   : melambangkan keluhuran budi
Merah : melambangkan gagah dan berani 
Biru     : melambangkan bersatu padu dan hidup rukun dan damai
 
logo atom : melambangkan penumpuan kepada kemajuan  sains
logo teknologi : melambangkan penumpuan kepada kemajuan teknologi
logo buku : melambangkan ilmu yang ditimba logo 5 gelung : melambangkan selain kemajuan sains dan teknologi, sukan juga dititik beratkan bagi mengimbangi kekuatan fizikal dan mental  
                              
Moto berlimu, berdisiplin dan beriman merupakan panduan kearah menjadikan pelajar
sekolah SMK Bukit Sentosa 2 menjadi insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang di masa
hadapan
|


SMKBS 2

This is This is Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sentosa 2 official blog.
Please be nice hand do not copying mine.
Kementerian Pelajaran Malaysia [ PUT YOUR OWN WORDS ]

Shout Box